Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Latest Events

Cinio Nadolig/Christmas Dinner (Croeso i'r plant wisgo'u siwmperi Nadolig/Children welcome to wear Christmas jumpers)

20/12/2017
£2.50 y pen (heblaw'r plant sy'n derbyn cinio am ddim/no charge for those receiving free meals)
more >>

Gwibdaith a Pharti Nadolig/Christmas Trip and Party

21/12/2017
Sinema i wylio'r ffilm 'Star' a dychwelyd i'r ysgol am barti. Llythyr i ddilyn.
more >>

Page 1 of 55  > >>

Dec 13, 2017

Dec 12, 2017
Am fwy o luniau ewch i adran fabanod/dosbarth Mrs.Gimblett/Calendr Advent Balwns
Dec 4, 2017


Tocynnau ar werth yn yr ysgol. Y cyntaf i'r felin....
Tickets on sale at the school. First come, first served.

Tocynnau ar werth NAWR/Tickets on sale NOW
Dec 4, 2017


Dosbarth Mr Owen wedi concro Pen y Fan!!

Llongyfarchiadau!!
Visitors - 100519