Skip to: Site menu | Main content

English

Digwyddiadau Diweddaraf

Noson Agored Strade Open Evening

04/10/2016
Plant a rhieni Bl6 children and parents
more >>

Cyngerdd Mawreddog/Grand Concert

07/10/2016
Dathliad penblwydd yr ysgol yn 90/90th birthday celebration
more >>

Page 1 of 27  > >>

Sep 30, 2016

YN ANFFODUS MAE'R GLAW WEDI CYRRAEDD PUM HEOL FELLY BYDD RHAID I NI GANSLO'R RAS NODDEDIG Y PRYNHAWN YMA. BLIN IAWN AM HYN. ARHOSOM MOR HWYR A PHOSIBL I WNEUD PENDERFYNIAD GAN OBEITHIO BYDDE HI'N CADW'N SYCH. DIOLCH.

UNFORTUNATELY THE RAIN HAS ARRIVED AT FIVE ROADS THEREFORE WE WILL HAVE TO CANCEL THE FUN RUN. VERRY SORRY. WE HELD OUT IN MAKING A DECICION IN THE HOPE THAT IT WOULD STAY DRY. THANK YOU.

Pawb i ddod yn eu gwisgoedd ffansi gan obeithio fydd y tywydd yn galluogi i'r ras noddedig fynd yn ei blaen am 2yp. Cofiwch ddychwelyd y ffurflenni noddi heddiw. All to wear their fancy dress costumes to school in the hope that the sponsored run will be able to go ahead at 2pm. Remember to return the sponsorship forms today.

Diolch!
Sep 25, 2016
Keep up to date with the School Council's events on the school website
Sep 23, 2016

Codwyd 90 was raised! Diolch!
Digwyddiad Cyngor yr Ysgol/School Council Event
Sep 19, 2016
Visitors - 75307