Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Latest Events

Cystadleuaeth Rygbi'r Urdd/Urdd Rugby Tournament

20/10/2017
Llythyron caniatâd wedi eu dosbarthu i'r garfan/Letters have been distributed to the selected squad
more >>

Noson Rieni/Parents Evening (1)

23/10/2017
Os ni fedrwch fynychu'r noson agored, cysylltwch â'ch athro dosbarth i drefnu apwyntiad. If you cannot attend our open evening on 12th October, contact the class teacher to arrange an appointment. Diolch.
more >>

Page 1 of 47  > >>

Oct 16, 2017

Designing and Making a Tudor Rose Printing Block
Oct 16, 2017

A Group Discussion Noting the Advantages and Disadvantages of the Union Act 1536
Oct 16, 2017

https://twitter.com/YsgolPumHeol/status/919864850049888256

Cafodd bawb hwyl a sbri heddiw wrth wisgo coch, gwyn a gwyrdd i hybu'r iaith Gymraeg.

Blas o ganu gan blant y Babanod
Oct 13, 2017

To read the policy click here

The Home School Agreement Policy has also been updated. To read the policy click here. A Copy of the agreement  (not the whole policy) will be sent home shorty. Please read the agreement, and if you agree sign it and return to the school.
Oct 12, 2017

Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi'r ysgol. Cafodd y cynlluniau eu cyflwyno ar gyfer ysgol newydd sbon yn hytrach nag estyniad. Cyffrous iawn!! Cafodd y prosiectau Ysgolion Creadigol a'r Siarter Iaith eu lawnsio hefyd. Edrychwn ymlaen at flwyddyn brysur a llwyddiannus arall eto eleni. Diolch i'r staff am baratoi a chyflwyno gwybodaeth bwysig am ymgyrchion yr ysgol, i Llinos Jones (Asiant Creadigol i'n cefnogi ym mhrosiect Ysgolion Creadigol), ac i lywodraethwyr yr ysgol am eu presenoldeb a chefnogaeth. Diolch hefyd i staff y gegin am baratoi bwydydd blasus i bawb drealu.

Diolch am fod yn rhan o noson lwyddiannus
Visitors - 97038