Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Latest Events

Hanner Tymor/Half Term

more >>

Plant nôl/Back to school

27/02/2017
more >>

Page 1 of 22  > >>

Feb 16, 2017
Hoffwn ddymuno ein dymuniadau gorau i'r ddwy ohonynt, a diolch iddynt am eu gwaith tra yn yr ysgol. Pob lwc i Miss Isaac yn ei gyrfa newydd. We would like to extend our best wishes to them both, and thanking them for their hard work. They will be missed. Good luck to Miss Isaac in her new career.
Lluniau i ddilyn/Photos to follow
Feb 16, 2017
Digwyddiadau Ysgol Gyfan/Whole School Events
Feb 14, 2017


Diolch i bawb a ddaeth i weld ein harddangosfa. Diolch am eich sylwadau; roedd y plant wrth eu boddau yn darllen eich adborth.

Thank you to everyone who came to see our exhibition. Thank you for your comments; the children loved reading your feedback.

Albwm Oriel/Gallery Album, Dosbarth Mrs Francis
Feb 13, 2017

Disgwyddiadau Ysgol Gyfan/Whole School Events
Feb 7, 2017

Digwyddiadau Ysgol Gyfan/Whole School Events
Visitors - 83249