Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Latest Events

Ymarfer Proms Reheasal (1)

17/01/2017
Bl.6 St. John Lloyd School, 10-12yp
more >>

Cyflwyniad Cwmni Theatr/Theatre Company Talk

23/01/2017
Bl4, 5 & 6
more >>

Page 1 of 17  > >>

Jan 13, 2017

Mae dyddiadau'r tymor wedi cael eu cynnwys ar y dudalen 'Dyddiadur'. Efallai bydd rhai dyddiadau yn gorfod cael eu newid neu ychwanegu. Cadwch lygad ar y wefan i sicrhau fod gennych y wybodaeth ddiweddaraf.

This term's dates have been added to the 'Calendar'page. Some dates may change or more added. Please keep an eye on the school website to keep up to date with the latest events.

Jan 6, 2017

Ein bwriad yw lleihau ar ddefnydd o bapur, felly byddwn yn danfon gwybodaeth drwy neges destun ac ebost yn ogystal a chyflwyno gwybodaeth ar wefan yr ysgol ac ar ein cyfrif Trydar. Sicrhewch eich bod yn edrych ar y wefan yn gyson i sicrhau fod gennych y wybodaeth ddiweddaraf. Diolch am eich cydweithrediad.

Our aim is to reduce the amount of paper that we use, therefore we will send information via text message and email. Information will also be available on the school website and Twitter account (@ysgolpumheol). Please check the school website regularly to ensure that you have the latest information. Thank you for your cooperation.

Jan 5, 2017

Click 'More' for details
hen draddodiad/A Welsh tradition
Jan 5, 2017

Bydd clybiau'r Urdd yn ail-ddechrau yr wythnos nesaf (10/1/17).

Dydd Mawrth: Clwb Babanod

Dydd Mawrth: Clwb Iau (gweithgareddau Eisteddfod, nid chwaraeon drwy gydol y tymor hwn)

Dydd Iau: Cor

Bydd y clybiau yn cael eu cynnal tan 4 o'r gloch.

The Urdd after school clubs will start back next week (10/1/17).

Tuesday: Infant Club

Tuesday: Junior Club (Eisteddfod activities, not sports for the duration of the term)

Thursday: Choir

The clubs finish at 4 o'clock.

Aelodau'r Urdd yn unig/Urdd members only
Jan 3, 2017

Blwyddyn Newydd Dda!/Happy New Year!

Bydd copïau o'r sioe Nadolig yn cael eu creu a'u gwerthu.

Copies of the Christmas show will be made available for you to purchase. You will be informed in due course.

 

Sioe Nadolig Dathliadau 90!
Visitors - 81033